Salon sprzedaży materiałów budowlanych
MAGAZYN GŁÓWNY

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:30

ul. Klimasa 48 / ul. Biskupa Bogedaina 4-6
50-514 Wrocław
telefon: 71 782 60 00

e-mail: m.stepinski@mbs.wroc.pl

Punkt sprzedaży materiałów budowlanych
MAGAZYN

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00

ul. Żernicka 296
54-510 Wrocław
telefon 71 357 64 27

MBS Sp. z o. o.
ul. Biskupa Bogedaina 4-6; 50-514 Wrocław
NIP: 899-00-18-108, REGON: 930264667
KRS: 0000082705, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Kapitał zakładowy 1 065 000, - zł

Kontakt ze specjalistami z danego działu: